Besøg af klimaminister Dan Jørgensen

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen var synligt imponeret over, hvor langt Frederikshavn Kommune er nået i den grønne omstilling. Han var heller ikke blind for, at der er udfordringer i det, Ministeren fik arbejdsopgaver med hjem fra borgmester, havnedirektør og erhvervsdirektør.

 

På spørgsmålet om, hvad der har gjort størst indtryk under besøget i Frederikshavn, svarer Dan Jørgensen uden tøven:

”Frederikshavn Kommune har gennemgået en imponerende grøn omstilling, så kommunen i dag er en foregangskommune i et foregangsland. Grøn omstilling giver også nogle udfordringer, bl.a. på forsyningssikkerhed med grøn el og med det globale kontra nationale CO2-regnskab. For selvfølgelig kan man ikke flytte en klimabelastende aktivitet til Danmark og gøre den grøn, uden at det koster lidt på vores klimabalance. Det er jeg helt bevidst om, og jeg tager Frederikshavns informationer og bekymringer med hjem til ministeriets analysearbejde. Vi har fokus på tre ting, når det gælder energi: At forsyningssikkerhed er i orden, at energien er grøn og at den er til at betale.”

Efter drøftelser med borgmester, kommunaldirektør, havnedirektør og erhvervsdirektør besøgte Dan Jørgensen to virksomheder på havnen: ME Production, der fremstiller røgrensere til skibe og snart er klar med anlæg til fangst af CO2, og M.A.R.S. (Modern American Recycling Services), der er verdens mest avancerede værft til bæredygtig genvinding af skibe og offshore-installationer. Her kunne han med egne øjne se resultaterne af Frederikshavns grønne omstilling.

Ministeren fik nogle klare budskaber med hjem fra besøget i Frederikshavn.

”Da vi skulle genopfinde Frederikshavn efter værftslukningen, valgte vi at satse på energi og genvinding, fordi der her ville være flest job til dem, der havde mistet det. Kan man skrue i et skib, kan man også arbejde med energi og genvinding. Og ja, vi er ambitiøse på den grønne omstilling. Grøn energi og recycling er der god mening i – det gør verden grønnere, og det giver beskæftigelse og vækst her i vores kommune. Men der er nogle statslige infrastrukturopgaver, herunder elforsyning, som skal være på plads for at vi kan fortsætte vores positive udvikling,” sagde borgmester Birgit S. Hansen.

Havnedirektør Mikkel Seedorff Sørensen supplerede budskabet om forsyningssikkerhed:

”Hos Frederikshavn Havn er vi utrolig glade for at få mulighed for at vise ministeren de indsatser, vi gør for at forbedre miljøet ikke kun i en lokal men også i en global kontekst. Det er samtidig vigtigt at få italesat de udfordringer, der hersker i forhold til elnettet. For os som erhvervshavn er det helt afgørende, at havnens virksomheder kan få den nødvendige elkapacitet, og det kræver investeringer i elnettet.”

Erhvervsdirektør Niels Bay Christensen konkluderer på ministerbesøget:

”Jeg glæder mig over, at vi i dag har haft besøg af en meget lydhør minister, og at vi deler en ambition om at gøre en grøn indsats på et meget højt niveau. Selvfølgelig er der mange udfordringer i det, men vi føler, at vi er blevet hørt af ministeren.”

Inden turen gik mod hovedstaden, sagde klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen, at han havde været glad for at se Frederikshavns grønne omstilling i praksis. ”Det er den slags, man slet ikke kan forestille sig, når man sidder bag skrivebordet i København.”

https://www.tv2nord.dk/nyheder/31-05-2021/sene-nyheder/2200-nyhederne?clip=359511f3-83ef-434b-bbb0-b20b0cfab5e5

 

We use cookies!

At this site we use cookies to enhance the user experience and for tracking purposes. By using this site you accept the use of cookies.

Read more about cookies here.

Accept Leave site